Autor zdjęcia: HasinHayder

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Kiedy przysługuje ? Wojewódzkie Sądy Administracyjne są zasadniczo drugą instancją w sądownictwie administracyjnym. Skarga do WSA przysługuje w większości od decyzji, wydanych przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze. W niektórych sprawach WSA są sądami pierwszej instancji. Od ich wyroku, w wyjątkowych sytuacjach przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego [Czytaj dalej]
Autor zdjęcia: poptech

Firma w dobrych rękach

Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby wszystkimi kwestiami związanymi z daną sferą funkcjonowania firmy zajmowali się specjaliści dobrze rozeznani w swojej branży i sytuacji rynkowo – gospodarczej. Ponieważ, mimo najszczerszych chęci nie da się zająć się wszystkim osobiście, konieczne jest wspieranie się fachowcami. Potrzebna jest więc między innymi [Czytaj dalej]
Autor zdjęcia: Epicantus

Kto jest upoważniony do występowania o zachowek?

Prawo do zachowku (o którym wiece na tej stronie: http://www.krotoski-adwokaci.pl/o-nas/publikacje/sprawy-osobiste/czy-warto-zwlekac-z-zaplata-zachowku) wynika ze szczególnie bliskiej więzi rodzinnej, która zachodzi pomiędzy spadkodawcą a uprawnionym do jego otrzymania. Mając to na uwadze, zgodnie z artykułem 991 § 1 kodeksu cywilnego, prawo do zachowku przysługuje jedynie zstępnym spadkodawcy, czyli: [Czytaj dalej]
Autor zdjęcia: daliscar1

Problemy małżeńskie i ich następstwa

Gdy decydujemy się na wstąpienie w związek małżeński, bardzo głęboko wierzymy w to, że osoba, której ślubujemy swą miłość jest urzeczywistnieniem naszych najskrytszych marzeń. Z oczywistych względów chcemy, by nasz związek był wyjątkowy, dużo lepszy niż małżeństwo naszych rodziców i znajomych. Miłość sprawia, że otaczający [Czytaj dalej]
Autor zdjęcia: Frederic Mancosu

Rozwód a podział majątku

Sprawa rozwodowa to w wielu przypadkach wstęp do dalszych procesów sądowych z podziałem majątku na czele. Jeśli małżonkowie nie chcą porozumieć się polubownie – jedna ze stron wnosi o sądowy podział majątku (więcej: http://www.krotoski-adwokaci.pl/prawnik-osobisty/zakres-wsparcia). Często tego typu procesom towarzyszą liczne emocje, nie zawsze zdrowie i na pewno [Czytaj dalej]
Autor zdjęcia: Thomas Hawk

Pomoc prawnika

Przewidzenie wszystkich konsekwencji podejmowanych, na co dzień decyzji jest absolutnie niemożliwe niemożliwe. Nierzadko równie nawet najbardziej niewinne działania kończą się dość poważnymi konsekwencjami, co zazwyczaj oznacza konieczność skorzystania z fachowej pomocy prawnika. Kiedy zatem, a dokładniej, z jakim problemami możemy zwrócić się do kancelarii prawnej? [Czytaj dalej]
Autor zdjęcia: guccio@文房具社

Skarga do WSA

Każdy z nas ma prawo do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Możliwość ta istnieje od niedawna i jest regulowana prawnie i wspomaga proces kontroli działalności administracji publicznej. Skarga do WSA może być wyniesiona przez każdego, kto ma w ty interes prawny (o cym także [Czytaj dalej]
Autor zdjęcia: Chris Somers

Specyfika prowadzenia inwestycji liniowych

Inwestycje liniowe stanowią rodzaj prac, które cechuje duże rozciągnięcie w terenie, na którym są przeprowadzane. Budowa wodociągu, czy też drogi to w końcu praca, którą wykonuje się odcinkami. Po skończeniu jednego etapu, przerzuca się maszyny i pracowników na kolejny odcinek. Tak wygląda praca do zakończenia [Czytaj dalej]
Autor zdjęcia: mripp

Budowa obiektów liniowych   

Inwestycje liniowe stanowią inwestycje służące do wybudowania obiektu liniowego (więcej: http://www.krotoski-adwokaci.pl/dla-biznesu/specjalizacje/inwestycje-liniowe). Obiektami liniowymi z kolei są te obiekty budowlane, w których jak sama ich nazwa wskazuje, charakterystycznym parametrem jest ich długość. [Czytaj dalej]